Fórum bejelentkezés
Hír-levél


Hasznos Hírek
Rendszámcserével kapcsolatos tudnivalók

Az ORFK tájékoztatása szerint az úgynevezett P-rendszámot a külföldről behozott gépkocsikra lehet felhelyezni a magyarországi forgalomba helyezés, műszaki állapotfelmérés idejére és azzal csak az importálást végző cég képviselője közlekedhet.

A járművek téli felkészültségét ellenőrzik november közepén

A téli átállással kapcsolatos fokozott ellenőrzést végeznek az autópályákon és a főutakon november 19. és 21. között a hatósági szakemberek – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifákat

Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat - hangzott el az M1 aktuális csatornán vasárnap délelőtt.

Megkezdi a Magyar Posta a Magyar Állampapír Plusz nyomdai változatának értékesítését

Megkezdi a Magyar Posta Zrt. hétfőn a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) értékesítését nyomtatott formában. A nyomdai állampapír hat címletben, tízezer forinttól kétmillió forintig vásárolható meg közel 2200 postai szolgáltató helyen.

November 7-től lehet jelentkezni az ingyenes uniós vonatjegyre

A DiscoverEU az Európai Unió kezdeményezése, mely lehetőséget kínál az európai fiataloknak, hogy ellátogassanak az EU egy vagy több másik országába, és életre szóló élményekkel gazdagodjanak.

forrás: Hasznos Hírek

Intézmények :: Levélfalvi Manók Óvoda :: Óvodatörténet

Óvodánk története alapításától napjainkig 1906-2015-ig

Levél község képviselőtestületének 1905. évi szeptember 16-án tartott közgyűlésén egyhangú határozatot hozott ingatlan vásárlásáról óvoda céljára.
Óvodánk alapításának évét az Intézményalapító Okirat 1906. szeptember 1 - ben jelöli meg, a községi gyermekek számára az építkezés befejezésével, 1907 szeptember 1-én nyílt meg az óvoda kapuja.
Szeghalmy Gyula "Dunántúli Vármegyék" című 1938-ban kiadott könyvében ezt írja "Állami Óvoda Levél" 1906-ban építette az állam a község által adott telken. A gazdasági terhet a község viseli, az óvónő fizetését az állam folyósítja. Az épület két tanteremből, óvónői és dadaszobából áll. Átlag 80 a bejáró gyermekek száma, 90%-ban német ajkúak. Az óvoda felszereltsége modern.”
A Kisdednevelés 1907. szeptemberi számában közölte, hogy a közoktatási miniszter Nadhera Amália okleveles kisdedóvónőt nevezte ki a levéli állami óvodához.
A nagy létszámú gyermekcsoport oktatását, nevelését az óvónő egyetlen kisegítő személlyel látta el. A gyermekek élelmezéséről a szülők gondoskodtak.
Nadhera Amália 1907-1925-ig dolgozott óvodánkban, munkájáért 1914-ben az Országos Magyar Iskola Egyesület elismerő oklevélben részesítette.
Tevékenységét Alapfy Aranka óvónő folytatta. Az ő nevét az óvoda régi bútorain láthattuk, hiszen a szekrények ajtaján tartotta nyilván az óvoda felszerelését. A gyermekek nevelése, oktatása az 1881. XV. tv. A Kisdedóvásról szóló törvény szellemében történt.
Valójában csak a szegényebb családok gyermekeit íratták be az óvodába, a tehetősebbek dadát fogadtak.
1928-ban 70 gyermek járt óvodába, s csakúgy, mint húsz évvel korábban, 90%-uk németajkú volt.
A második világháború ideje alatt kisebb nagyobb szünetekkel működött községünkben az óvoda. A második világháborút követő években az óvodáskorú gyermekek oktatásánál fontosabb volt a szociális és gondozási teendők ellátása. A hangsúly az élelmezésen és a napközbeni „ befogadáson” volt.
1945-ben Benkő Aranka óvónő került az óvoda élére. Az 1945-46. évi kitelepítés után sokat fáradozott azért, hogy megkönnyítse a betelepített gyermekek beilleszkedését. Ő három évi szolgálati idő után már elismert szaktekintélynek számított.
Ebben az időszakban kb. 60 gyermek látogatta az óvodát. Az óvónő egyetlen kisegítő személyzettel látta el a gyermekcsoportot. 1948.áprilisától, egy konyhai alkalmazott felvételével, biztosították a meleg ételt a gyermekek számára. A tűzhely, amelyen a 60-70 adag étel készült naponta az udvar felöli teremben volt felállítva.
Délutánonként már biztosított volt a gyermekek óvodai pihenése is. Tulajdonképpen ettől az időponttól vált óvodánk napközi otthonos óvodává.
1948. június 6-án az óvodák is állami tulajdonba kerültek, megkezdődött az óvodák szakfelügyeletének kialakítása, megjelentek a szovjet óvodapedagógiai művek. Ettől kezdve szélesedett a szülői munkaközösségek hálózata.
Az első óvodai rendtartás 1951-ben jelent meg, célja, hogy segítséget nyújtson a szocialista óvodai nevelés kialakításához. 1952-től két óvodai csoport működött két óvónővel, és két dajkával.
Néhány év múlva,1956-ban az udvari csoportszoba folytatásaként épült meg az új konyha, melynek építésénél a szülők jelentős társadalmi munkát végeztek.
Ez mindössze pár évig funkcionált, mivel 1961-ben a konyha átkerült az általános iskolához,
a volt konyha helyiségből pedig mosdót és vízöblítéses WC-t alakítottak ki.
/ a tartályokat az udvari kútból húzott vízzel töltötték fel /
Az óvoda a Kisdedóvásról szóló 1953. évi III. törvénnyel kapott méltó hivatást és tartalmat. A kisdedóvás feladata a törvény szerint az óvodás korú gyermekek a szocialista pedagógia szerinti nevelése, gondozása és az általános iskolai tanulmányokra való előkészítés.

1954-ben kezdett el dolgozni Varga Józsefné az óvodánkban, ebben az időben az óvoda már két csoportos részben osztott óvodaként működött, három óvónővel, két dajkával és kétfős konyhai személyzettel.
1954-ben kiépült a járási körzeti felügyelet, Aranka óvó néni óvodai felügyelő lett.
1957-ben jelent meg a Nevelőmunka az óvodában c. kézikönyv, amit az óvodák nevelési, oktatási tervének tekinthetünk.
Az udvar kialakítására 1958-ban került sor, babaház, pancsoló, röplabdapálya, cukrászda épült szülői segítséggel. A régi, kopott padlót 1964-ben cserélték ki parkettára.
Aranka néni nagy tiszteletet, megbecsülést vívott ki a gyermekek szülők és szakemberek szemében is. 1965 nyarán, 20 évi sikeres múlttal a háta mögött vonult nyugdíjba.
Utána Varga Józsefné, Irma néni vette át az intézmény irányítását.
Az óvoda külső és belső képe, felszereltsége, oktató nevelő munkája látványos fejlődésnek indult. Irma néni tovább folytatta az Aranka néni által megkezdett korszerűsítést.1970-ben a községi hálózatról bevezették a vizet s a WC és mosdó helyiséget vízzel látták el, elkészült a zártrendszerű derítő és szikkasztó rendszer. Az udvar felszereltsége is tovább javult, új hinták, mászókák készültek.
A gyermeklétszám folyamatos emelkedése szükségessé tette egy újabb csoport beindítását. Jelentős mérföldkő óvodánk életében 1977. szeptember 1-je, amikor az óvoda háromcsoportos osztott óvoda lett. Az óvónői szolgálati lakás átalakítása révén egy csoportszobával, mosdóval, irodahelyiséggel, és öltözővel bővült az intézmény, a korábbi konyhakert befüvesítésével pedig nagyobb lett a játszóudvar. Ebben az időszakban vált az udvar óvodánk büszkeségévé. Dolgozóink a szülőkkel karöltve sokat fáradoznak azért, hogy igazi kis gyermekparadicsomot teremtsenek.
Az 1990-es években jelentősen megváltozott az óvoda arculata. A csoportszobákat újra vakolták, a villanyhálózatot felújították, a fűtést korszerűsítették. Minden csoportszobába galériát építtettünk, kicseréltük a bútorokat, gyermekméretű, fából készült asztalokat, székeket vásároltunk. Az öltözőkben lévő padokat, fogasokat, korszerű gyermekbútorokkal cseréltük fel. A konyha szintén új berendezést kapott.
Óvodatörténeti szempontból nagy jelentőséggel bír 1999. szeptember 1-je. Ekkor vezettük be helyi nevelési programunkat, amely alapján végezzük nevelőmunkánkat.
1999. december 6-án "Csiga-Biga Palota" néven alapítványt hoztunk létre.
Az alapítvány célja az óvodai nevelés feltételeinek anyagi támogatása, az ellátás korszerűsítése és fejlesztése, az óvoda tárgyi felszereltségének javítása, játékok, valamint a gyermek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök, korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése.
2003. tavaszán csatlakoztunk az "Egészségesebb Óvodák hálózatához". A szervezet célja a testi és lelki egészség megóvásának, megszerzésének megtanítása, népszerűsítése a szülők és gyermekek körében.
2011-ben az Önkormányzat sikeres pályázatának eredményeként nagyszabású felújítás és bővítés történt. Az épület alapterülete mintegy 160 négyzetméterrel nőtt. Korszerű, kéthelyiséges tálalókonyhával, minden csoport számára külön mosdóval, mosókonyhával, foglalkoztató szobával, nevelői szobával, szertárral, a dolgozók számára öltözővel bővült a már meglévő épület. A régi épületben is megújult a padozat, a falazat, korszerűsödött a víz, villany és fűtésrendszer. Nemcsak gyermekeink számára tudunk így ideálisabb körülményeket biztosítani, hanem a dolgozók élet és munkakörülményei is jelentősen javultak ez által.
A Képviselőtestület támogatásával 2011-ben egy esztétikus, fényterápiával ellátott só szobát is sikerült kialakítani, ahol a gyerekek a napi beosztás szerint játszhatnak. A szobában só párás klíma jön létre, amely tiszta, allergénmentes. A megvilágítással érvényesül a szín és fényterápia is, amit a gyógyászatban már régóta alkalmaznak. Mindezen jótékony hatások kiaknázásával szeretnénk elérni, hogy óvodásaink minél kevesebbet hiányozzanak a közösségből.
A gyermekjátékok esztétikusak, korszerűek, a fejlesztő tevékenységhez tudatosan tervezett eszközök beszerzésére törekedtünk. Szakmai munkák minden területét, a kötelező eszköznormában előírt segédeszközök teszik hatékonyabbá.
Az udvar felszereltségét is folyamatosan próbáltuk bővíteni, a régi játékokat megóvni. A következő években arra törekszünk, hogy esztétikus, balesetmentes, korszerű, többfunkciós játékokat szerezzünk be.

Hosszú éveken át mindig azért dolgoztunk, hogy újat, szebbet, jobbat adhassunk az óvodánkat látogató apróságoknak. Természetesen sok-sok elképzelés vár megvalósításra a következő esztendőkben is.