Fórum bejelentkezés
Hír-levél


Hasznos Hírek
Rendszámcserével kapcsolatos tudnivalók

Az ORFK tájékoztatása szerint az úgynevezett P-rendszámot a külföldről behozott gépkocsikra lehet felhelyezni a magyarországi forgalomba helyezés, műszaki állapotfelmérés idejére és azzal csak az importálást végző cég képviselője közlekedhet.

A járművek téli felkészültségét ellenőrzik november közepén

A téli átállással kapcsolatos fokozott ellenőrzést végeznek az autópályákon és a főutakon november 19. és 21. között a hatósági szakemberek – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifákat

Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat - hangzott el az M1 aktuális csatornán vasárnap délelőtt.

Megkezdi a Magyar Posta a Magyar Állampapír Plusz nyomdai változatának értékesítését

Megkezdi a Magyar Posta Zrt. hétfőn a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) értékesítését nyomtatott formában. A nyomdai állampapír hat címletben, tízezer forinttól kétmillió forintig vásárolható meg közel 2200 postai szolgáltató helyen.

November 7-től lehet jelentkezni az ingyenes uniós vonatjegyre

A DiscoverEU az Európai Unió kezdeményezése, mely lehetőséget kínál az európai fiataloknak, hogy ellátogassanak az EU egy vagy több másik országába, és életre szóló élményekkel gazdagodjanak.

forrás: Hasznos Hírek

Intézmények :: Levélfalvi Manók Óvoda :: Bemutatkozás

Bemutatkozás

Levél község az ország észak-nyugati csücskében, Mosonmagyaróvártól 5 km-re fekszik az M10-es út mentén az osztrák határ mentén. Óvodánk több, mint 100 esztendős épület, 1906-ban nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt.

Tárgyi feltételek:
Az önkormányzat sikeres pályázatának eredményeként 2011-ben nagyszabású felújítás és bővítés történt. Az épület alapterülete mintegy 160 négyzetméterrel nőtt. Korszerű tálalókonyhával, minden csoport számára külön mosdóval, mosókonyhával, foglalkoztató szobával, nevelői szobával, szertárral, a dolgozók számára öltözővel bővült az épület. Megújult a padozat, falazat, korszerűsödött a víz, villany, fűtésrendszer. Legnagyobb örömünkre sikerült egy szép, esztétikus, fényterápiával ellátott só szobát is kialakítani. Mindhárom csoportszobánk galériás, világos, tágas, esztétikus. A bútorok természetes anyagokból készültek, tükrözik az óvodapedagógusok esztétikai érzékenységét. A gyermekek fejlődését korszerű játékok és fejlesztő eszközök segítik.
Új fejlesztőszobánk kialakítása és eszközfelszereltsége mind az egészséges, mind a mozgásában korlátozott gyermekek testi fejlesztését, illetve terápiás foglalkozások végzését is lehetővé teszi.
Nagy, két részből álló játszóudvarunk szépen füvesített, fás, bokros, az utcától teljesen védett, biztonságos és sokoldalú mozgáslehetőséget nyújt. Fából készült vár, különböző mászókák, mozgásfejlesztő eszközök, csúszdák, babaházak, nagy homokozók elégítik ki a gyermekek mozgásigényét, fejlesztik állóképességüket és edzettségüket. Mindezek mellett a rugós játékok, a nyári zuhanyzó, a párakapu is a gyermekek örömét szolgálják. Az elmúlt években már a legújabb előírásoknak megfelelő eszközök beszerzésére törekedtünk, s napjainkban is újabb és újabb játékokkal gazdagítjuk udvarunkat.

Személyi feltételek:
A Levélfalvi Manók Óvoda három csoporttal működik, amelybe 75 gyermek elhelyezésére van lehetőség. A gyermekek mindennapjait 6 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens és 3 dajka segíti.
A 2014-es nevelési évtől hivatalossá tettük az addigi fakultatív formájú német nemzetiségi nevelést, nemzetiségi végzettségű óvodapedagógusokkal ma már kétnyelvű nevelés folyik.
Nevelőtestületünk összetétele alapján: minden óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
Valamennyi pedagógusunk munkáját az új iránti fogékonyság, a többre, jobbra való törekvés jellemzi. Folyamatos az önképzés, a továbbképzéseken való részvétel.
Az alapdiploma mellett:
 • 2 fő német nemzetiségi óvodapedagógus
 • 1 fő fejlesztőpedagógus
 • 1 fő gyógy testnevelő is azon munkálkodik, hogy helyben meg tudjunk adni minden segítséget az arra rászorulóknak.
A pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkák összehangolt munkája is hozzájárul az eredményesebb személyiségfejlesztéshez.

Logopédus:
segíti – az élettani pöszeség elmúltával (5 éves kortól) – gyermekeink valódi beszédhibáinak kiküszöbölését.

Gyógypedagógus segíti az átlagostól eltérő, nehezen nevelhető, fejlődésében lelassult gyermekekkel való bánásmód kidolgozását és fejleszti a Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket.

Nevelési tanácsadó és a Tanulási képességet vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság a beiskolázással kapcsolatos problémák körül adódó nehézségek során, illetve sajátos nevelési igényű gyermekek vizsgálata esetén együttműködő partnerünk. Alkalmanként, igénybe vesszük érdekes nevelési, gyermeklélektani témakörökben ajánlott előadásaikat szülők, nevelők számára.

A Gyermekjóléti szolgálat a családi problémákkal való küzdelemben, gyermekvédelmi feladatok megoldásában készséges segítségünk.

Óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
Helyi nevelési programunkat önállóan készítettük el, de nagymértékben felhasználtuk a
„Tevékenységközpontú óvodai nevelési program” C. minősített programot.
Óvodánkban kötött és kötetlen tevékenységszervezésre alapozzuk a fejlesztő munkát, ugyanakkor a napirend és a szokásrendszer alakításával teremtjük meg a nyugodt, alapos fejlesztő munka alapjait.
Nevelésünkben elvárás, hogy érvényesüljenek a különböző innovatív pedagógiai törekvések. Az óvodapedagógusok módszertani szabadsága a gyermekek érdekeinek messzemenő figyelembe vételével valósulhat meg.
Helyi nevelési programban biztosítjuk az egyéni differenciált bánásmód pedagógiai elveinek érvényesülését, így a speciális nevelési szükségleteket igénylő gyermekekre és a tehetséges gyermekekre egyaránt odafigyelünk.
Programunk a gyermekek fő tevékenységi formájára, a mozgásra és a játékra épít. Figyelembe vesszük a gyermeki érzékenységet, kezdeményezést, érdeklődést.
Célunk különböző magatartási és iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése és korrekciója. Egyéni fejlesztéssel törekszünk arra, hogy a gyermekek képességei optimálisan fejlődhessenek. Kötetlen, játékos helyzeteket teremtve adjuk át az ismereteket, játékon keresztül „nevelünk”. A gyermekek kíváncsiságát, tudásvágyát, játékba épített spontán, illetve tudatos neveléssel, valamint a különböző foglalkozásokon történő ismeretanyag átadásával egészítjük ki.
Alapító okiratunknak megfelelően óvodánkban vállaljuk a magatartási és tanulási zavarral küzdő, valamint igény esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, megfelelő szakember irányításával.
Olyan pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol a befogadó attitűd természetessé válik, az óvodapedagógus, a nevelő munkát segítő munkatársak, szülők, gyerekek számára egyaránt.
Szakmai munkánk biztosítéka, hogy a gyerekek életkorához alkalmazkodó jó tárgyi feltételekkel és gyermekszerető, jól képzett munkatársakkal rendelkezünk.

Gyermekképünk

„Milyen embert is akarunk formálni?
A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős,
jó ítélő, értelmes, tettre kész,
szép célokért hevülő és áldozó embereket,
akik meg tudják érteni és élni a szépet
és nagyot minden téren,
akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal,
akik megértik a dolgok összefüggéseit,
akik átélik azt, hogy emberi közösségben élnek,
amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon,
és jóakaraton épülhet.”

Szent-Györgyi Albert
Gyermekkép

Testben és lélekben egészséges, boldog, kiegyensúlyozott gyermekek tudnak önmagukkal és környezetükkel harmóniában élni, ez biztosítéka annak, hogy az óvodáskor végére alkalmassá válnak az iskolai élet megkezdésére.
Olyan gyermekek nevelésére törekszünk- a pedagógia sajátos eszközeinek segítségével,
mely szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi lény. A testi, mentális egészségének, valamint környezetének megóvása elsődleges szempontjai közé tartozzon. Biztosítjuk minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, meglévő hátrányai csökkenjenek.
Ezen gyermekkép elérése érdekében óvodánk arra törekszik, hogy az eddig elért eredményeket tovább erősítse.
Óvodás gyermekeink elsődleges mással nem helyettesíthető tevékenysége a játék, így minden tevékenységben arra kell törekednünk, hogy a játék önkéntelen, s örömteli legyen, ezen keresztül fejlődik mozgása, értelme, így tanulja meg a szociokulturális viselkedési normákat, ezzel dolgozza fel emocionális tapasztalatait.
Valljuk, hogy az óvodapedagógus nemcsak „ érti” a gyermeket, hanem az ő szemével lát,
az ő fülével hall, ki nem mondott vágyait is érti. Meg kell tanulnunk az ő fejével gondolkodni és az eseményeket az ő érzelmi síkján is megélni. A gyermek tisztelete a belé vetett bizalom, az iránta érzett felelősség, a jól szervezett óvodai életben optimális talaja a nyitott személyiség kibontakoztatásának.

Célunk:
 • A nyugodt, derűs, élmény gazdag óvodai légkör megteremtésével a gyermeki személyiség sokoldalú-fejlesztése a tevékenységek által, a tevékenységeken keresztül, ahol a gyermek átéli, hogy szeretik, biztonságban érzi magát, és lehetősége van felfedezni az őt körülvevő világot.
 • A hátrányok csökkentése az életkori, egyéni sajátosságok figyelembevételével a családi nevelés kiegészítése, tehetséggondozás.
 • Egyéni képességkehez igazodó fejlesztéssel az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséggel rendelkező gyerekek nevelése.
 • Szem előtt tartjuk, hogy a gyermek alapvető (semmivel nem helyettesíthető) szükséglete a játék.
 • Megalapozzuk a gyermekek környezettudatos magatartását, a megfelelő pedagógiai tevékenységekkel és tárgyi környezettel.
 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a gyermekre jellemző sajátosság figyelembe vételével az optimális fejlesztő hatások megkeresése, kiválasztása, ezek alkalmazásának segítségével, a személyiség túlterhelése nélküli lehetséges legjobb eredmény elérése a fejlődésben

Feladatunk:
 •  a nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvodai légkör kialakítása
 •  a gyermek megfelelő gondozottságának biztosítása
 •  a gyermek alapvető fizikai szükségleteinek kielégítése
 •  a szeretet és kötődés képességének fejlesztése
 •  a mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének fejlesztése
 •  az élménybefogadás képességének fejlesztése
 •  az ösztönök és az érzelem irányításának fejlesztése
 • érzelmi zavarok tompítása, leépítése
 • minél változatosabb többfajta tevékenység egy időben történő gyakorlásához a megfelelő feltételek (idő, hely, eszközök, ötletek) biztosítása
 • folyamatosan biztosítsuk a gyermekek számára a képességeik kibontakoztatásához szükséges tevékenységek gyakorlásának lehetőségeit.
 • Kísérjük figyelemmel a kiemelkedő képességű és a részképességek fejlődésében elmaradott gyermekek fejlesztési lehetőségeit
 • Minden gyermek képességét önmagához – a saját lehetőségeihez – viszonyítva igyekezzünk fejleszteni

Küldetésnyilatkozatunk
Olyan óvodai életet kívánunk megvalósítani, amely magába foglalja az egészségvédő magatartás kialakítását, az életrevaló testi, lelki, szociális felkészítést, a környezettel való harmonikus együttélést.
Nevelőmunkánk megfelel a helyi sajátosságainknak, a mai kor, a közvetlen környezet és a szülői igényeknek. Sokszínű programjaink eredményeként óvodásaink testileg, lelkileg egészségesen fejlődnek, biztonságos életviteli szokásaik alakulnak ki.
Valljuk, hogy a mai gyermekek számára az aktív, örömteli óvodás évek későbbi kapcsolataikat is befolyásoló szeretetteljes légkör az, amire felnőtt életüket alapozhatják, és ehhez minden feltételt és segítséget meg kell adnunk.
Hisszük, hogy a mai társadalmi környezetben minden gyermeknek szüksége van arra, hogy képességeit a legoptimálisabb szinten alkalmazni tudja, és képességei lassúbb fejlődési miatt későbbi életében ne kerüljön hátrányos helyzetbe. Ezért a gyermekek jogait tiszteletben tartva az eredményes, hatékony pedagógiai munka érdekében fontosnak tartjuk:
 • A derűs, vidám, nyugodt, otthonos légkör megteremtését, ahol a gyermekek biztonságban érzik magukat;
 • A szabad mozgás, a szabad tevékenykedés, az önállóság, a kezdeményezés feltételeinket megteremtését;
 • A gyermek életkorának, egyéni fejlettségének megfelelő állandó, szokások, ritmikus életrend, hagyományok kialakítását;
 • A közösségbe való beilleszkedés, a baráti kapcsolatok alakulásának segítségét;
 • A gyermekek egyéni adottságának megfelelő maximális fejlesztést- minden gyermek a saját szintjéhez, önmagához képest fejlődjön és érje el vagy közelítse meg az életkorára jellemző szintet / a kiemelkedő képességgel rendelkező gyermekek számára biztosítjuk a tehetségük kibontakoztatását, egyéni fejlesztéssel, a differenciált egyéni bánásmód tudatos alkalmazásával, keresve az értéket, és ezeket pozitív megerősítéssel mélyítjük el.
 • A gyermek szociális helyzetéből adódó különbségek csökkentését, azt pótolni, ami otthonukból hiányzik.
 • A gyermekek személyiségének komplex fejlesztését (képességeiknek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön) az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése érdekében;
 • A családi és az óvodai nevelés összehangolását, nyílt, őszinte, közvetlen, segítőkész kapcsolat kialakítását a szülői házzal.

Arra törekszünk, hogy intézményünk a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatást nyújtson.
Az óvoda minden dolgozója azon munkálkodik, hogy a rá bízott gyermekek jól érezzék magukat, a szülők és a társadalom igényeit kielégítsük, és mindannyiunk megelégedésére tevékenykedjünk.

A gyerekek igénylik az ismétlődő napirendet, ami általában így alakul:
6 - 11.45 Játék a szobában, szabadban
                Kötött és kötetlen tevékenységek, ismeretszerző séták
11.45-12.00 Készülődés az ebédhez
12.00.12.40 Ebéd
12.40-13.00 Készülődés a délutáni alváshoz
13.00-14.30 Mese, pihenés, alvás
14.30-15.00 Folyamatos felkelés, uzsonna
15.00-16.00 Játék, egyéb szabadidős tevékenység