Fórum bejelentkezés
Hír-levél


Hasznos Hírek
kiváló a hazai szabadvízi strandok vízminősége

Kiválónak mondható a magyarországi szabadvízi fürdőhelyek vízminősége a most elkészült, az elmúlt négy évre vonatkozó uniós minősítés szerint - közölte az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) kedden az MTI-vel.

NAV: adóköteles a nyári diákmunkával szerzett jövedelem is

Adóköteles a nyári diákmunkával szerzett jövedelem is, néhány foglalkoztatási formát kivéve - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)  az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

Ezzel a megoldással mindenhol erős lesz a jel, gyors lesz az internet

Egy új szabványnak köszönhetően a jelenlegi módszereknél sokkal egyszerűbben – és adott esetben olcsóbban – megoldható, hogy hálózatba kapcsoljunk különféle routereket, így jobb legyen a wifis lefedettség a házban.

Új lehetőségekkel bővül az idei nyári diákmunka program

A Pénzügyminisztérium 2018-ban is meghirdeti a nyári diákmunka programot 3 milliárd forintból, amelynek keretében a 16-25 év közötti diákok kaphatnak munkalehetőséget - nyilatkozta az MTI-nek Varga Mihály.

Agrárkamara: július másodika a tagdíjbevallás határideje

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) idei tagdíjbevallási időszakában a tagoknak július 2-ig kell eleget tenniük ennek a kötelezettségüknek a köztestület portáljáról nyíló e-Irodában - hívta fel a figyelmet az agrárkamara.

forrás: Hasznos Hírek

Intézmények :: Levélfalvi Manók Óvoda :: Különös közzétételi lista

 
Különös közzétételi lista
 
A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§ - a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
 
Az óvoda megnevezése: Levélfalvi Manók Napközi Otthonos Óvoda
Az óvoda címe: 9221 Levél, Fő utca 15.
Elérhetősége: 06 96 229 006, 20 228 4770
OM azonosító: 030444
Óvodavezető: Kovácsné Varga Éva
 
1.Felvételi lehetőség:
• Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Ennek teljesítéséért a szülő a felelős. Ezen kötelezettség alól 5 éves korig indokolt esetben felmentést kérhet a szülő. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt állógyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
• Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, ill. a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 
2. A beiratkozás ideje:
• Minden évben április-májusban, a fenntartó által meghatározott időpontban történik a
következő nevelési évre a beíratás, a konkrét időpontról a helyben szokásos módon adunk tájékoztatást
• A gyermekek fogadása folyamatos.
 
3. Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
Az étkezési térítési díj 384 - FT/nap/fő
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:
• a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt
• a tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban élő gyermeket, ahol ilyent nevelnek
• a 3 vagy több gyermeket nevelő családban élőt
• jövedelem alapján (szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a 110 225Ft (2017-ben)
Az igénybejelentést az önkormányzatnál lehet megtenni.
 
4. Az óvodai nevelési év rendje:
Az óvodai nevelési év rendje: 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig tart.
A téli zárva tartás ideje: 2017. december 27-től, 2018. január 2-ig .
A nyári takarítási szünet előre láthatólag: 2018. július 23-től, 2017. augusztus 3 - ig lesz.
Nevelés nélküli munkanapok: 2018.01. 02.
2018.04.21.
2018.06.04.
A nevelés nélküli munkanapokat nevelőtestületi értekezletek megtartására, belső
továbbképzésre,szervezetfejlesztésre használjuk fel. Ezeken a napokon szükség esetén
ügyeletet biztosítunk.
 
5. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
• Házirend,
• SZMSZ
• Pedagógiai Program,
• Éves Munkaterv
A dokumentumok az intézményben megtekinthetők.
A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra
kerül.
 
 
6. Óvodapedagógusok száma: 6 fő
- Boros Csilla
- Kovácsné Varga Éva
- Kránitzné Fekete Ildikó
- Soós Zsuzsanna
- Stark Marietta
- Szabó Józsefné
 
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:
 
főiskolát végzett óvodapedagógus 6 fő
 
német nemzetiségi végzettségű óvodapedagógus 2 fő
szakvizsgát tett egyben szakképzettséget szerzett óvodapedagógus
2 fő
- fejlesztőpedagógus 1 fő
- gyógy- testnevelő 1 fő
 
 
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak:
Pedagógiai asszisztens: Levéliné Szommer Zsuzsanna
Dajka : Nagy Gabriella
Nagyné Horváth Henriett
Tercz Zoltánné
 
7. óvodai csoportok száma: 3 csoport
a csoportok létszáma szeptemberben:
1. Katica német nemzetiségi csoport : 21 fő
2. Pillangó csoport : 21 fő
3. Kisvakond csoport: 21 fő + 4 fő előjegyzett