Fórum bejelentkezés
Hír-levél


Hasznos Hírek
Június 15-től megszűnnek a roamingdíjak az EU-n belül

Június 15-től megszűnnek a roamingdíjak az Európai Unióban, így a távközlési cégeknek belföldi díjakért kell mobilszolgáltatást biztosítaniuk az unión belül időszakosan külföldre utazók számára. 

Infektológus: egyes védőoltásokról hat héttel az utazás előtt kell gondoskodni

Külföldi, főként egzotikus országba való utazás előtt érdemes mielőbb utazási orvoshoz fordulni, mert egyes védőoltásoknál hat hétre is szükség van a védettség kialakulásához - mondta Jelenik Zsuzsanna infektológus az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.

Június 17-én indul a MÁV nyári menetrendje

Szombaton indul a MÁV-Start Zrt. nyári menetrendje, amely egészen augusztus 27-ig érvényben marad. Idén a fejlesztések a menetrendszerűség, valamint a kerékpárszállítás mennyiségének, minőségének javítását szolgálják - mondta Csépke András, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója kedden Budapesten sajtótájékoztatón. 

Múzeumok éjszakája - Kétezer program az ország 320 intézményében

Országszerte több mint 320 intézmény kétezer programot regisztrált eddig a június 24-én megrendezendő Múzeumok éjszakájára, melynek idei kiemelt témája az értékőrzés, fővárosa pedig Debrecen lesz.

NAV: a diákmunkával szerzett jövedelem is adóköteles

A nyári munkát vállaló diákok bejelentésére, adózásukra - a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével - ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.

forrás: Hasznos Hírek

Intézmények :: Levélfalvi Manók Óvoda :: Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista

A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§ - a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Az óvoda megnevezése: Levélfalvi Manók Napközi Otthonos Óvoda
Az óvoda címe: 9221. Levél, Fő utca 15.
Elérhetősége: 06 96 229 006, 20 228 4770
levelovi@gmail.com
OM azonosító: 030444
Óvodavezető: Kovácsné Varga Éva

1.Felvételi lehetőség:
• Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Ennek teljesítéséért a szülő a felelős. Ezen kötelezettség alól 5 éves korig indokolt esetben felmentést kérhet a szülő. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt állógyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
• Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, ill. a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

2. A beiratkozás ideje:
• Minden évben áprilisban, a fenntartó által meghatározott időpontban történik a
következő nevelési évre a beíratás, a konkrét időpontról a helyben szokásos módon adunk tájékoztatást
• A gyermekek fogadása folyamatos.

3. Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
Az étkezési térítési díj 384 - FT/nap/fő
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:
• a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt
• a tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban élő gyermeket,ahol ilyent nevelnek
• a 3 vagy több gyermeket nevelő családban élőt
• jövedelem alapján (szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a 95 960Ft (2016-ban)

Az igénybejelentést az önkormányzatnál lehet megtenni.

4. Az óvodai nevelési év rendje:
Az óvodai nevelési év rendje: 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig tart.
A téli zárva tartás ideje: 2016 december 22-től, 2017. január 1-ig .
A nyári takarítási szünet előre láthatólag: 2017. július 24-től, 2017. augusztus 4 - ig lesz.
Nevelés nélküli munkanapok: 2015.10.15.
2016.04.14.
2016.06.09.
A nevelés nélküli munkanapokat nevelőtestületi értekezletek megtartására, belső
továbbképzésre használjuk fel. Ezeken a napokon szükség esetén ügyeletet biztosítunk.

5. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
• Házirend,
• SZMSZ
• Pedagógiai Program,
• Éves Munkaterv
A dokumentumok az intézményben megtekinthetők.
A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra
kerül.

6. Óvodapedagógusok száma: 6 fő
- Boros Csilla
- Kovácsné Varga Éva
- Kránitzné Fekete Ildikó
- Soós Zsuzsanna
- Stark Marietta
- Szabó Józsefné
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:

főiskolát végzett óvodapedagógus 6 fő
német nemzetiségi végzettségű óvodapedagógus 2 fő
szakvizsgát tett egyben szakképzettséget szerzett óvodapedagógus 2 fő
ebből:
- fejlesztőpedagógus 1 fő
- gyógy- testnevelő 1 fő

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak:
Pedagógiai asszisztens: Levéliné Szommer Zsuzsanna
Dajka : Nagy Gabriella
Nagyné Horváth Henriett
Tercz Zoltánné

7. óvodai csoportok száma: 3 csoport
a csoportok létszáma szeptemberben:
1.Katica német nemzetiségi csoport : 22 fő + 3 előjegyzett
2. Pillangó csoport : 19 fő
3. Kisvakond csoport: 20 fő

Különös közzétételi lista 2016 (PDF formátum)