Fórum bejelentkezés
Hír-levél


Hasznos Hírek
Rendszámcserével kapcsolatos tudnivalók

Az ORFK tájékoztatása szerint az úgynevezett P-rendszámot a külföldről behozott gépkocsikra lehet felhelyezni a magyarországi forgalomba helyezés, műszaki állapotfelmérés idejére és azzal csak az importálást végző cég képviselője közlekedhet.

A járművek téli felkészültségét ellenőrzik november közepén

A téli átállással kapcsolatos fokozott ellenőrzést végeznek az autópályákon és a főutakon november 19. és 21. között a hatósági szakemberek – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifákat

Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat - hangzott el az M1 aktuális csatornán vasárnap délelőtt.

Megkezdi a Magyar Posta a Magyar Állampapír Plusz nyomdai változatának értékesítését

Megkezdi a Magyar Posta Zrt. hétfőn a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) értékesítését nyomtatott formában. A nyomdai állampapír hat címletben, tízezer forinttól kétmillió forintig vásárolható meg közel 2200 postai szolgáltató helyen.

November 7-től lehet jelentkezni az ingyenes uniós vonatjegyre

A DiscoverEU az Európai Unió kezdeményezése, mely lehetőséget kínál az európai fiataloknak, hogy ellátogassanak az EU egy vagy több másik országába, és életre szóló élményekkel gazdagodjanak.

forrás: Hasznos Hírek

Intézmények :: Levélfalvi Manók Óvoda

*****
Beíratás a Levélfalvi Manók Napközi Otthonos Óvodában
Kedves Szülők!

2015. május 4-én, és 5-én 8-15 óráig lesz a Levélfalvi Manók Napközi Otthonos Óvodában a beíratás.
Beíratni azokat a gyermekeket kell elsősorban, akik december 31-ig harmadik életévüket betöltik. Előjegyeztetni lehet azokat, akik 2016. május 31-ig lesznek három évesek.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A beíratás időpontjának meghatározása törvény általi kötelezettségünk, ettől függetlenül egész évben folyamatosan fogadjuk a kisgyerekeket.
A beíratáshoz szükséges iratok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • TAJ kártyája,
  • a szülő lakcímkártyája


Április 27-én, hétfőn délután 4 órától ovicsalogató keretében játékos délutánt szervezünk a leendő kisóvodásokat. Itt lesz lehetőségük megismerkedni az intézménnyel, az óvó nénikkel, dadusokkal.
Szeretettel várunk minden érdeklődő kisgyermeket és szülőt.

Kovácsné Varga Éva
óvodavezető

****** 

Levélfalvi Manók Óvoda

Levél, Fő u.15

Vezető: Kovácsné Varga Éva
Tel: 96/229 006
e-mail: ovoda@level.hu, levelovi@freemail.hu


Óvodánk alapításának évét az Intézményalapító Okirat 1906. szeptember 1 -ben jelöli meg. Szeghalmy Gyula "Dunántúli Vármegyék" című 1938-ban kiadott könyvében ezt írja "Állami Óvoda Levél" 1906-ban építette az állam a község által adott telken. A gazdasági terhet a község viseli, az óvónő fizetését az állam folyósítja. Az épület két tanteremből, óvónői és dadaszobából áll. Átlag 80 a bejáró gyermekek száma, 90%-ban német ajkúak. Az óvoda felszereltsége modern.

"Az első óvónő Mosoni Lili óvónő néven került be a köztudatba. Óvodánk második óvónője Alapfy Aranka volt. Ő 1925-től dolgozott Levélen. Nevét az óvoda régi bútorain láthattuk. A régi szekrények ajtaján tartotta nyilván az óvoda bútorzatát, felszerelését. Benkő Aranka óvónő közel 30 évig volt óvodánk vezetője, és hosszú éven át szakfelügyelője is.
Ebben az időben az óvoda már két csoportos részben osztott óvodaként működött, három óvónővel, két dajkával és két konyhai személyzettel. Az óvoda külső és belső képe felszereltsége oktató nevelő munkája látványos fejlődésnek indult. Aranka néni nagy tiszteletet, megbecsülést vívott ki a gyermekek szülők és szakemberek szemében is. 1965 nyarán vonult nyugdíjba.

Jelentos mérföldkő óvodánk életében 1977. szeptember 1-je, amikor az óvoda háromcsoportos osztott óvoda lett. Az óvónoi szolgálati lakásból alakították ki a csoportszobát, öltözőt, mosdót, irodát. Nagyobb lett az udvar. Sor került az addigi konyhakert befüvesítésére. Napjainkban óvodánk udvara egyben óvodánk büszkesége is. Dolgozóink a szülokkel karöltve sokat fáradoznak azért, hogy igazi kis gyermekparadicsomot teremtsenek. Óvodatörténeti szempontból nagy jelentoséggel bír 1999. szeptember 1-je. Ekkor vezettük be helyi nevelési programunkat, amely alapján végezzük nevelomunkánkat.

1999. december 6-án "Csiga-Biga Palota" néven alapítványt hoztunk létre óvodánknak. Az alapítvány célja az óvodai nevelés feltételeinek anyagi támogatása, az ellátás korszerusítése és fejlesztése az óvoda tárgyi felszereltségének javítása, játékok, valamint a gyermek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök, anyagok beszerzése. A korszeru nevelést segíto információhordozók beszerzése. Az eddig befolyt támogatásokból egy csoportba szekrénysort vásároltunk, valamint mindhárom csoportba megépített galéria költségeinek részét ebbol fedeztük.

2011-ben az Önkormányzat sikeres pályázatának eredményeként nagyszabású felújítás és bővítés történt.
Az épület alapterülete mintegy 160 négyzetméterrel nőtt. Korszerű, kéthelyiséges tálalókonyhával, minden csoport számára külön mosdóval, mosókonyhával, foglalkoztató szobával, nevelői szobával, szertárral, a dolgozók számára öltözővel bővült a már meglévő épület. A régi épületben is megújult a padozat, a falazat, korszerűsödött a víz, villany és fűtésrendszer. Nemcsak gyermekeink számára tudunk így ideálisabb körülményeket biztosítani, hanem a dolgozók élet és munkakörülményei is jelentősen javultak ez által.
A Képviselőtestület támogatásával 2011-ben egy esztétikus, fényterápiával ellátott só szobát is sikerült kialakítani, ahol a gyerekek a napi beosztás szerint játszhatnak. A szobában sópárás klíma jön létre, amely tiszta, allergénmentes. A megvilágítással érvényesül a szín és fényterápia is, amit a gyógyászatban már régóta alkalmaznak. Mindezen jótékony hatások kiaknázásával szeretnénk elérni, hogy óvodásaink minél kevesebbet hiányozzanak a közösségből.
Az óvodában a nevelés pedagógiai program alapján történik. Az Országos Óvodai Alapprogram iránymutatásai alapján készítettük el, egészítettük ki saját tevékenységközpontú pedagógiai programunkat.
A programok szakmailag egymásra épülő rendszere a biztosíték arra, hogy az óvodai nevelés sokszínűsége mellett érvényesüljenek azok az általános szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom, a gyermek harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz.
A köznevelési törvény nagy hangsúlyt fektet a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre. Meghatározza, hogy már az óvodában is támogatni kell a tehetség felismerését, ennek érdekében óvodapedagógusaink külön tehetségfelismerő, gondozó programokat szerveznek a csoportok fejlettségét, egyéni szükségleteit figyelembe véve. Megteremtik a kreativitás, alkotóképesség fejlődését elősegítő környezetet.
Az erkölcsi nevelés iskolai bevezetésével az óvodában is fokozott figyelmet kell fordítanunk az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés feladataira, mely magában foglalja a hazaszeretet a szülőföldhöz való kötődést is.
Különös gondot fordítunk az egészséges életmód népszerűsítésére is. Ezt a célt szolgálja, hogy a testnevelés foglalkozásokon kívül, minden lehetőséget megragadunk a gyermekek mozgásigények kielégítésére, a szabadban végezhető mozgásos játékok beiktatásával.
Nevelőmunkánkban preventív szemlélettel élünk:
- A részfunkciókban való lemaradást a rászoruló gyermekeknél kompenzáljuk, fejlesztő és gyógypedagógus segítségével
- Szakorvosi javaslat alapján tartás-és lúdtalp korrekcióra szoruló gyermekekkel csoportosan, heti két alkalommal gyógy testnevelő foglalkozik
- Rendszeresen látogatja intézményünket a védőnő
- A beszédfejlődésben korrekcióra szoruló gyermekeknél logopédiai ellátást biztosítunk
- Segítjük a tehetséges gyerekeket tehetségük kibontakoztatásában
- Az innovatív pedagógiai törekvések különböző elemeit (pl. Waldorf, Lépésről-lépésre) lehetőség szerint beépítjük a nevelőmunkánkba.
- A nevelési év során változatos programokkal (múzeum és színházlátogatás, bábelőadás, zenés műsorok, kirándulás) gazdagítjuk gyermekeink élményvilágát, mely alapja a szabad, közös játéknak.
Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a községben működő civil szervezetekkel, részt veszünk egymás rendezvényein.

Felvétel az óvodába:
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Egész évben folyamatosan fogadjuk a kisgyerekeket.

Továbbra is várjuk segítőkész adományaikat, számlaszámunk:

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 59500148-10011111.

Adószámunk: szja 1%-a : Csiga-Biga Palota alapítvány 18538878-1-08.2003. tavaszán csatlakoztunk az "Egészségesebb Óvodák hálózatához" A szervezet célja a testi és lelki egészség megóvásának megszerzésének megtanítása, népszerűsítése a szülők és gyermekek körében. 2004. szeptember 1-én kerül bevezetésre Minőségirányítási Programunk a BGR.
A BGR- ben fejlesztési cél az egyénre, csoportra irányuló megelőző pedagógusi cselekvés. Hosszú éveken át mindig azért dolgoztunk, hogy újat, szebbet, jobbat adhassunk az óvodánkat látogató apróságoknak. Természetesen sok-sok elképzelés vár megvalósításra a következő esztendőkben is.


*****
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§ - a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: (a lap alján pdf formátumban letölthető)

Az óvoda megnevezése: Levélfalvi Manók Napközi Otthonos Óvoda
Az óvoda címe: 9221. Levél, Fő utca 15.
Elérhetősége: 06 96 229 006, 20 228 4770
levelovi@freemail.hu
OM azonosító: 030444
Óvodavezető: Kovácsné Varga Éva

1.Felvételi lehetőség:
• Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.
• Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, ill. a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
• Az 5. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni.

2. A beiratkozás ideje:
• Minden évben áprilisban, a fenntartó által meghatározott időpontban történik a
következő nevelési évre a beíratás, a konkrét időpontról a helyben szokásos módon adunk tájékoztatást
• A gyermekek fogadása folyamatos.

3. Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
Az étkezési térítési díj 384 - FT/nap/fő
Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:

• a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt
• a tartósan beteg gyermeket
• a 3 vagy több gyermeket nevelő családban élőt

A kedvezményt a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél lehet igényelni.
A második esetben orvosi szakvélemény szükséges.

4. Az óvodai nevelési év rendje:
Az óvodai nevelési év rendje: szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.
A téli zárva tartás ideje: 2014-december 22-tól, 2015.január 2-ig tart.
A nyári takarítási szünet előre láthatólag: 2015.július 27-től 2015. augusztus 8 -ig lesz.
Nevelés nélküli munkanapok: 2014.10. 18., 2015.01.17., 2015.06.01.
A nevelés nélküli munkanapokat nevelőtestületi értekezletek megtartására, belső
továbbképzésre használjuk fel. Ezeken a napokon szükség esetén ügyeletet biztosítunk.

5. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

• Házirend,
• SZMSZ
• Pedagógiai Program,
• Éves Munkaterv

A dokumentumok az intézményben megtekinthetők.
A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra
kerül.

6. Óvodapedagógusok száma: 6 fő

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége:
• főiskolát végzett óvodapedagógus 6 fő
• német nemzetiségi végzettségű óvodapedagógus 2 fő
• szakvizsgát tett egyben szakképzettséget szerzett óvodapedagógus 2 fő
      - fejlesztőpedagógus 1 fő
      - gyógy- testnevelő 1 fő


A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak:
• Pedagógiai asszisztens: 1 fő
• Dajka : 3 fő

7. óvodai csoportok száma: 3 csoport
a csoportok létszáma szeptemberben:
1. Kisvakond csoport: 20 fő
2. Katica nemzetiségi csoport : 17 fő
3. Pillangó csoport : 20 fő


Aktualitások

Kezdőlap

Óvodatörténet

Bemutatkozás

Csoportjaink

Különös közzétételi lista

Galéria

Alapítvány

Dokumentumok

Letölthető dokumentumok:
Óvoda közzétételi lista:
Óvoda házirend 2015: