Fórum bejelentkezés
Hír-levél


Hasznos Hírek
Rendszámcserével kapcsolatos tudnivalók

Az ORFK tájékoztatása szerint az úgynevezett P-rendszámot a külföldről behozott gépkocsikra lehet felhelyezni a magyarországi forgalomba helyezés, műszaki állapotfelmérés idejére és azzal csak az importálást végző cég képviselője közlekedhet.

A járművek téli felkészültségét ellenőrzik november közepén

A téli átállással kapcsolatos fokozott ellenőrzést végeznek az autópályákon és a főutakon november 19. és 21. között a hatósági szakemberek – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifákat

Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat - hangzott el az M1 aktuális csatornán vasárnap délelőtt.

Megkezdi a Magyar Posta a Magyar Állampapír Plusz nyomdai változatának értékesítését

Megkezdi a Magyar Posta Zrt. hétfőn a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) értékesítését nyomtatott formában. A nyomdai állampapír hat címletben, tízezer forinttól kétmillió forintig vásárolható meg közel 2200 postai szolgáltató helyen.

November 7-től lehet jelentkezni az ingyenes uniós vonatjegyre

A DiscoverEU az Európai Unió kezdeményezése, mely lehetőséget kínál az európai fiataloknak, hogy ellátogassanak az EU egy vagy több másik országába, és életre szóló élményekkel gazdagodjanak.

forrás: Hasznos Hírek

Intézmények :: Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola

Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola
9221.Levél, Fő utca 10.
Telefon: 96/569 012, 96/569 013
http://www.levelsuli.hu/
e-mail: levelsuli@levelsuli.hu
igazgató@levelsuli.hu  
iskola@level.hu

Levél községben folyó iskolarendszerű oktatásról csak 1673 után maradtak fenn adatok. Ez évben került ugyanitt végleg katolikus kézbe a templom. Az ekkor született egyházlátogatási jegyzőkönyvben szerepel az, hogy a lutheránus gyermekek is a katolikus iskolába járnak. Az iskola épülete valószínuleg a mai kisiskola (alsó tagozat épülete) területén volt, az 1940-ben megkezdett tatarozás során egy régi épület alapját találták itt meg. A tanítás német nyelven folyt, a lakosságot az 1570-es években Szászországból érkezettetek leszármazottai alkották. A felekezetileg közös oktatás az 1780-as évek végéig állt fenn, pontos adatunk csak arról van, hogy 1791-ben egy evangélikus tanárt elégtelen működése miatt eltanácsoltak. Az evangélikus iskola ez idő tájt a mai Petőfi utcában ("Hosszú utca") a temető felőli végén volt. 1852-ben a katolikus gyülekezet új iskolát épített a templom mellett (ezt 1981-ben bontották le). A hitközség előjárója s egyben bíró ekkor M. Treffer volt, egy megfontolt tetterős ember, aki a meglévő felekezeti ellentétek elsimításával elérte, hogy az evangélikusok is segítsenek az építkezésben. Kötelezettséget vállalt, hogy a katolikus gyülekezet fogattal és kézi erővel viszonozza meg az evangélikus iskola építésében a segítséget. Tudomásunk van arról, hogy az iskola alapjába bedolgozták a gazdátlanul heverő sírköveket is, amelyek még abból az időből származtak, amikor a temető a templom körül volt (az 1770-es évekig). Az iskola egy tantermes volt, külön padsorban ültek a fiúk és lányok. Az épület egyben a kántortanító lakásaként is szolgált, melléképületben magtár, istálló is volt. A tanító jövedelmét a hívoktol, s egyházi szolgálatként a templomtól kapta. Jövedelem kiegészítésként szántófölddel is rendelkezett. Az evangélikus iskola építésére 1861-ben került sor, amikor a konventnek sikerült csere útján megszerezni a Mauthner - Hutfles telket (ma a kultúrház épülete). Egy tanterme volt (a mai nagyterem), utcai részén a tanító lakott. A gyereklétszám növekedése szükségessé tette egy második tanterem létesítését is, a bővítés 1895-ben történt. Ez az evangélikus iskola 1945-ig állt fenn. A két felekezet körül a katolikusok éltek nehezebb anyagi körülmények között, a módosabb gazdák az evangélikusok között voltak, ezért a katolikus gyülekezet iskolaszéke több esetben fordult adományért a Zichy-alapítványhoz az 1880-as években. A kapott összeget részben a szegényebb sorsú gyermekek ruházkodására, részben szemlélteto eszközök beszerzésére fordították. Az I. világháborút követő polgári forradalom után a Tanácsköztársaság idején (133 nap) az oktatási intézmények állami (tanácsi) tulajdonba mentek át. A tanerőket is átvették. A katolikus és evangélikus iskola továbbra is külön működött, de hetente 2-3 alkalommal együtt is folyt tanítás. Állami rendeletek, tantervek alapján folyt a tanítás, egységesen a "Leitfaden" (vezérfonal) című tankönyvbol tanultak a gyerekek.
A VKM 157779/1922. sz. rendelete a levéli katolikus iskolát is a fejlesztendokhöz sorolta, így lehetové tette az iskola bovítését egy tanteremmel és egy második tanítói állás meghirdetését. A gyereklétszám növekedése miatt váltott tanítás folyt, sot az óvoda egyik termét is bérelni kellett. A bovítés érdekében 1922-ben az iskolaszék még az iskola államosítását is kezdeményezte, melyhez az egyházmegye püspöke nem járult hozzá. Az iskola bovítésére 1928-ban kerüt sor, egy tantermet, folyosót, szertárt építettek a meglévo mögé állami segítséggel.
 
Az 1927-28 tanévben áttértek a kétnyelvű tanításra, - ez is feltétele volt a bővítés állami támogatásának - de indokolta ezt a magyar anyanyelvu tanulók növekvo száma is. (Korábban a tanítás nyelve általánosan német volt, bár az írás, olvasás, földrajz, beszéd és értelem gyakorlat tárgyakat magyarul is tanították heti négy órában.)
 
1938-ban magyar tagozatú, egytanerős állami iskolát hoztak létre. (Ezt a VKM 111750/1938. sz. rendeletében is sürgette.) Fenntartásáról a község gondoskodott, helyéül a községi vendéglő (községháza) egyik emeletén lévő 5x3m-es termét jelölték ki. Felszerelése, bútorzata szegényes volt kölcsönkért olvasókönyvekből tanultak. 1942-ben tervbe vették egy iskola felépítését is, de a kedvezőtlen feltételek miatt az építkezésre nem került sor.
 
1945 szeptemberében a katolikus, evangélikus és a református gyülekezet is külön iskolát akart indítani, de az elojáróság úgy döntött, hogy a községben állami népiskola működjön. A községbe 8 új nevelő érkezett, a tanítás állami általános iskolai tanterv alapján négy (2 a katolikus, 2 az evangélikus iskolában) tanteremben kezdődött mintegy 300 tanulóval. A katolikus iskola 1947-48 as tanévben működött e néven, az evangélikus iskolába már az új állami iskola tanulói jártak. A tanárok mindkét helyen tanítottak, értekezleteiket közösen tartották.
 
1952 -ben átalakították az evangélikus iskolát kultúrház céljára, a tanulók elhelyezését a községi vendéglo épülete egy részének átadásával oldották meg. Itt négy új tantermet, szertárhelyiséget, nevelői szobát hoztak létre. 1954-ben bővítették az udvart, a kocsiszínt megszüntették, helyén politechnikai műhelyt és tornaszobát alakítottak ki egy épületben, szertárral, öltözővel ellátva.
 
1960-ban újabb udvar bővítésére került sor a szomszédos telek átvételével. Itt kapott lakást a hivatalsegéd, korábbi az iskolaépületben lévő lakásából napközis helyisége létesítettek.
 
1961-ben indult meg a napközis foglalkoztatás, s még ez évben az iskola nyitott folyosóit beüvegezték, új szertárat alakítottak ki a kapubejárat felszámolásával, s igazgatói irodát hoztak létre a régi szertárból.
 
1964-ben bekerítették a gyakorlókertet, 1968-ban szerszámos kamrát építettek és kutat fúrtak.
 
1967-ben a "kis iskolában" a volt kántortanítói lakást rendbe hozták, itt kapott helyet a TV szoba, a varrómuhely, egy tanterem és a napközisek tízóraizó terme.
 
1970-ben az 1928-ban épült tanterembol két tantermet hoztak létre, bejáratát áthelyezték.
 
1982: Az előző évben lebontott régi iskola helyén felépült két új tanterem, ebédlő, konyha, élelmezés-vezetői iroda, raktár és szociális helyiség. Központi fűtést szereltek széntüzelésű kazánokkal.
 
1987: Az 1. sz. iskola bővítése a volt igazgatói lakás felszámolásával

1994: Elkészült a modern tornacsarnok és az épület komplexumban gázfűtésre tértek át.
 
2002: Teljesen felújított, tetőtér beépítéssel bővített iskolában kezdődhetett meg a tanítás.
 
Adataink a katolikus iskola tanítóiról:
 • 1720 Manninger Pál 
 • 1724-1730 Eisner János 
 • 1789 Prünner József 
 • 1796-180. Schlager Mihály 
 • 1806-1815 Gold v. Gölt Márton 
 • 1817-1834 Albrecht Ferenc
 • 1836-1837 Göttl György 
 • 1848-1861 Klafszky János 
 • 1876-1912 Seiler József 
 • 1912-1916 Borsody Béla
 • 1916-1918 Horváth Frigyes 
 • 1918-1949 Erdős János 
 • 1928-1947 Seiler Elvira 
 
Evangélikus tanítók:
 • -1791 Gubesch Márton
 • 1791-1798 Pollner Mihály 
 • 1798-1806 Rosenau József 
 • 1806-1815 Skultéti János 
 • 1815-1865 Schader Sámuel 
 • 1860-1904 Amminger János 
 • 1895-1998 Hujber József 
 • 1896-1903 Ulicsny Guidó 
 • 1899-1904 Taucher József 
 • Feiler Jenő
 • 1904-1915 Guhr Jakab 
 • 1904-1929 Polster Rezső 
 • 1915-1918 Ghüringer János
 • Leitner Terézia 
 • 1918-1919 Haden Gotthard 
 • Weisz Henrik 
 • 1920-1945 Hotwagner József 
 • 1930-1945 Graf András 
 • 1945-1949 Halvax Károly 
 
A magyar tagozatú iskola nevelői:
 • 1938 Gelencsér István 
 • 1938-1943 Szilágyi István 
 • 1943-1945 Nagy Adél 
 
Igazgatók:
 • 1945-1948 Erdős János 
 • 1948-1953 Rudas János 
 • 1953-1967 Kollár János 
 • 1967-1980 Kökényesi Rezső 
 • 1980-1991 Csukainé Németh Klára
 • 1991- 2006 Farkas Ottó
 • 2006- Fenyvesi Gyöngyi

 


Munkatársak

Határtalanul pályázat 2019.